Lali Malmborg

En dåre söker lyckan i fjärran
den vise odlar den under sina fötter